การออกกฎระเบียบใหม่เพื่อลดจำนวนผู้ลงสมัครเลือกตั้ง

CONSTITUENCY CANDIDATES ลดลง 25 แต่การเพิ่มรายชื่อของพันธมิตรจะยังคงมีการออกกฎหมายกับผู้จัดทำ 5O0 ฝ่ายการเมืองที่สำคัญจะได้เห็นการลดลงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังจากมีการออกกฎระเบียบใหม่ ๆ เพื่อลดจำนวนผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ตัวอย่างเช่นฐานที่มั่นของพรรคเพื่อไทย ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะสูญเสียตำแหน่งรัฐสภา 13

ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์อาจสูญเสียสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 6 คนเนื่องจากจำนวนที่นั่งในภาคใต้และกรุงเทพฯลดลงถึงสามครั้ง ตามที่ผู้สังเกตการณ์พรรคการเมืองจะไม่มีทางเลือกนอกจากจะปรับตัวตามขอบเขตใหม่ นักวิเคราะห์ทางการเมืองนายสติธิธนธนนิธิโชติกล่าวว่าไม่มีฝ่ายใดที่ได้รับความสนใจในขั้นตอนนี้และเสริมว่าผลกระทบของการเดินเรือจะเกิดขึ้นเมื่อเขตแดนการเลือกตั้งที่แน่นอนเท่านั้น