ชมเกาะอันมีเสน่ห์ของชาวมุสลิม

ดังนั้น TAT จึงได้จัดโครงสร้างเนื้อหาโปรแกรมของทัวร์ ASTW เพื่อเข้าถึงตลาดเป้าหมายเหล่านี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ‘Open to the New Shades’ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความตระหนักในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวไทยและประสบการณ์ในท้องถิ่น ทัวร์จะครอบคลุมเมืองรองและชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อให้มีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้นในจังหวัดต่างๆ

นอกเหนือจากกรุงเทพฯทัวร์จะครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแพร่และน่านกาญจนบุรีสมุทรสงครามตราดพังงาและกระบี่ ผู้ร่วมเสด็จฯ ในจังหวัดกาญจนบุรีจะเดินทางไปตามเส้นทางรถไฟสายมรณะที่น่าอับอายจากสะพานข้ามแม่น้ำแควแวะเที่ยวชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของช้างและล่องเรือชมหิ่งห้อยในจังหวัดสมุทรสงครามส่วนผู้ที่เดินทางไปกระบี่จะไปเยี่ยมชมเกาะอันมีเสน่ห์ของชาวมุสลิม เรียนรู้การตกปลากับชาวบ้านและไปเที่ยวชมเกาะ