ดัดฟันบางนา รู้หรือไม่? เด็กโตช้าอาจเกิดจากคราบหินปูน!!!

ดัดฟันบางนา รู้หรือไม่? เด็กโตช้าอาจเกิดจากคราบหินปูน!!! เรื่องราวน่าทึ่งเกี่ยวกับหินปูนและการเจริญเติบโตของเด็ก พบว่าหินปูนในช่องปากมีส่วนในการเจริญเติบโตในเด็ก ซึ่งผลการศึกษานี้ได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลทหาร King Fahad ในซาอุดิอาระเบีย และ มหาวิทยาลัยลอนดอน

แรกเริ่มทีมวิจัยต้องการที่จะค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและการเจริญเติบโตว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่คราบหินปูนโดยเฉพาะ โดยได้ทำการเปรียบเทียบกับส่วนสูงและน้ำหนักของเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 6-8 ปี โดยใช้ค่าเฉลี่ยของสุขภาพช่องปากในเด็ก ในสเกลระดับ DMFT

ซึ่งทีมวิจัยได้วิเคราะห์ถึงสถิติจนพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนัก ส่วนสูง และปริมาณของคราบหินปูน ซึ่งเด็กจะมีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์หากมีปริมาณหินปูนที่มากเกินไปเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน

หากเราใช้อ้างอิงจากการศึกษานี้ ก็คงจะพูดได้ว่า คราบหินปูนที่มากขึ้น สามารถส่งผลให้การเจริญเติบโตในเด็กลดลง ซึ่งจากการศึกษานี้แน่นอนว่ายังต้องศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนทฤษฎีนี้ต่อไปในอนาคตนั่นเอง

อย่าลืมพาเด็กๆ มาตรวจสุขภาพภายในช่องปากที่เดอะคริสตัล เดนทัล คลินิก นะคะ
เรามีบริการดูแลและรักษาสุขภาพภายในช่องปากแบบครบวงจรโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ